dimecres, 21 de març de 2012

CUADERNO DE LOS TRUJIMANES/ QUADERN DELS TORSIMANYS9
La profunda tristeza que me produce escribir
y tropezar constantemente con mis carencias.
Una tristeza que se sienta obscena sobre mis piernas
y ávida me busca con su lengua la boca,
me busca impaciente con sus manos el sexo y se penetra
y me cabalga hasta hacerme enfermar.
Las tardes que he consumido escribiendo,
los pedazos  de vida que he lanzado a la papelera.
¡Que poco os importan!
Para vosotros, y  también para mi, cuenta el ritmo y el equilibrio
de unas palabras embriagadas de fuerza y de belleza,
lo demás son retales insignificantes de una biografía anónima.

***     ****   ****
9
La pregona tristesa que em dóna escriure
i ensopegar constantment amb les meues mancances.
Una tristesa que s’asseu oberta sobre les meues cames
i àvida em busca amb la seua llengua la boca,
em busca impacient amb les seues mans el sexe i es penetra
i em cavalca fins a fer-me emmalaltir.
Les vesprades que he consumit escrivint,
els bocins estripats de vida que he llançat a la paperera.
Que poc que us importa tot plegat!
per a vosaltres, i per a mi també, compta el ritme i l’equilibri
d’uns mots embriagats de força i bellesa,
la resta són retalls insignificants d’una biografia anònima.

Aquest poema forma part del meu llibre Hores baixes que va aparèixer publicat dins de l'antologia Les hores rehabilitades (Brosquil edicions, València, 2002). La traducció al castellà ha anat a càrrec meu

Cap comentari: