dijous, 27 de febrer de 2014

TU AS SOIF, MON AMI

IV
Tu as soif, mon ami, une terrible
soif qui a fait devenir une friche ta gorge.
Tu as un désir immense de l'eau fraiche, cristaline,
qui soit venue pour apaiser avec urgence
l'ardeur qui t’a échangé en raisins secs les mots.
Tu as soif, mon ami, et elle est la gargoulette chérie,
de sa bouche jaillissent de baisers et de mots liquides
qui viennent pour satisfaire un désir immense d’estime.
Tu as soif et elle est une source,
un lac où le désir fond dans l’amour.


IV
Tens set, amic, una set terrible
que ha convertit en un erm la teua gola.
Tens un desig immens d’aigua fresca, cristal·lina,
que vinga a apaivagar amb urgència
la cremor que t’ha convertit en panses els mots.
Tens set, amic, i ella és el cànter preuat,
de la seua boca brollen petons i paraules líquides
que vénen a sadollar un desig immens d’estima.
Tens set i ella és una deu,
un llac on el desig es desfà en l’amor.

*****
(Traduction: Emili Gil i Pedreño
Du recueil de poemès Quadern per a Joan de Manel Alonso i Català )

1 comentari:

Federic ha dit...

Manel, com sempre, preciós. M'agrada molt el teu estil poètic, perquè és clar i net.